1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Istoricul Bisericii

 

 • Incepând de la complexul comercial Orhideea, Calea Giulești străbate întreg cartierul cu același nume.
 • Pe partea stângă a ei, dincolo de podul Grant, se zărește un turn-clopotnțăƒ, în stil neobrâncovenesc, cu două niveluri. Turnul a fost construit în anul 1995 șŸi constituie un element deosebit pe aceastムarterăƒ. Trecând pe sub arcada turnului, se păƒtrunde într-o incintムcu vegetație bogatムcare cuprinde în partea nord-vesticムbiserica cu hramul ”Buna-Vestire” șŸi casa parohialăƒ, iar pe latura de sud-est, o capelムmortuarăƒ.
 • Ύn anul 1915, pe aceste locuri se afla căƒtunul  "Principele Carol I" , care aparținea de comuna Militari,€“ Județul Ilfov. Nicolae Dumitrescu (zis Lăƒptarul) șŸi alți locuitori, cu actul 7781/1915 au donat păƒmântul necesar construirii unei biserici cu hramul Buna Vestire.
 • Ύntre 1921-1923 prin străƒdania preotului Ioan Ghiorghiade (macedonean refugiat, Îngropat lângムSf. Altar) se construieșŸte biserica.
 • Este pictatムîn timpul preotului N. Angelescu, între anii 1929-1930, de căƒtre pictorul N. Colonțiu.
 • Cutremurul din 9/10 noiembrie 1940 a produs mari stricăƒciuni bisericii ; apoi bombardamentele germane din 24/26 august 1944 " [...] lăƒsat urme adânci în [parohie]. Pe lângムnumeroasele case distruse și victime omeneșŸti nevinovate, la care preotul Nicolaie Angelescu a fost martor, a mai văzut șŸi frumoasa sa bisericムdăƒrâmatムde o bombムce a căƒzut în mijlocul ei. Atunci din ruine amestecate cu odoare si căƒrți sfinte a amenajat un IăƒcașŸ de închinăciune, pe care l-a înzestrat din nou cu cele trebuincioase și I-a care a slujit ani de zile, pânムcând [...], a văzut-o din nou ridicandu-se". (Cf. Preot Nicolaie Angelescu, necrolog, in G.B. / 1-2 / 1971, p. 159-160).
 • Pentru oficierea serviciului religios preotul șŸi enoriașŸii au fost nevoiți sムamenajeze o capelăƒ, în interiorul bisericii ruinate, care a primit hramul Sfânta Mare MucenițムEcaterina. Biserica astfel rezidităƒ, cu ocazia sfințirii a păƒstrat cele douムhramuri : „Buna Vestire”€™ șŸi „Sfânta Mare MucenițムEcaterina”€™.
 • Între anii 1969 - 1981, s-au făcut lucrari de consolidare a cafasului și turlei și se reface interiorul și exteriorul bisericii în timpul preoților Ioan Păƒnoiu șŸi Lefter Anatolie, iar în 1988-1989 se revizuiește și se vopseste acoperișul, iar exteriorul se face în praf de piatră de noul Pr. Paroh Gheorghe Lucian.
 • În anii 1960, un bloc cu apartamente cu 8 etaje a fost construit chiar lângムfațada vesticムa bisericii, agresând-o vizual, chiar dacムînăƒlțimea bisericii este aproape egalムcu cea a blocurilor din jur (stirbindu-se din curtea bisericii).

 • LăƒcașŸul are planul triconic, cu dimensiunile de 26 x 9 - 12,5 m; are o singurムturlムcilindricăƒ, pe bazムpăƒtratăƒ, ridicatムpeste naos; turla cu opt ferestre alungite este boltitムcu o calotムsfericăƒ; învelitoarea din tablăƒ, dispusム"în felii", urmeazムcurba accentuatムa șŸarpantei. Corpul navei este prelungit cu un pridvor amplu ale căƒrui arcade - trei frontale șŸi douムlaterale - au fost închise, ulterior construirii, cu tâmplăƒrie termopanƒ. Douムcoloane neodorice, angajate, măƒrginesc portalul de intrare în pridvor.
 • Fațadele sunt împăƒrțite în douムregistre inegale, printr-un brâu median decorat cu motive vegetale, de inspirație brâncovenească. În registrul superior, mai îngust, se afla un șŸir de ocnițe oarbe, iar în registrul inferior se găƒsesc ferestrele înalte, arcuite în semicerc, având montate la interior vitralii, înfăƒțișând icoanele unor sfinți, executate de pictorul Andrei Efremov. Un acoperișŸ cu o streașŸinムputernic evazatムîncoroneazムedificiul. AcoperișŸurile absidelor sunt alipite la baza păƒtrată a turlei Pantocrator. Fiecare absidムare câte trei ferestre alungite, rotunjite în partea superioara. Soclul, finisat cu imitație de bosaje este înalt de 1.20 m.
 • În interior, pictura în frescムdateazムdin anii 1989-1991, autor fiind Pictorul Prof. Pandele Boroinăƒ; tabloul votiv și înfățișŸeazムpe vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist. Totodatăƒ, biserica a fost împodobitムcu tâmplムșŸi mobilier nou, sculptat în lemn de stejar, o adevăƒratムlucrare de artムexecutatムde preotul Gheorghe Nicolescu din comuna Pogoanele-Buzău.
 • Turnul-clopotnițムde la intrarea în incintムa fost proiectat de Voicu Florea. O scarムîn spirala alăƒturatムpe fațada interioară a turnului duce la etajul folosit ca bibliotecムpublica a parohiei. Pe fațada dinspre stradムau fost aplicate icoane mozaicate ale Sfinților Apostoli Petru șŸi Pavel, Arhangheli Mihail șŸi Gavriil șŸi Icoana Bunei Vestiri, iar in partea din interior icoana Sf. Mare  Mucenita Ecaterina (al doilea hram al bisericii). Plafonul șŸi pereții interiori ai pasajului porții sunt pictați în frescムde pictorul Albu Gheorghe, care impreuna cu pictorul Nichita Ioan au executat si icoanele din mozaic.
 • Toate aceste lucrăƒri, foarte costisitoare, au fost facute din donațiile bunilor credincioșŸi șŸi închinăƒtori ai acestei sfinte biserici, în timpul preotului paroh Gheorghe Lucian șŸi a preoților slujitori Boerescu Vasile, Răƒdulescu Marin șŸi Ene Nicolae.
 • Resfințirea bisericii a avut loc în ziua de 20 iunie 1994, fiind oficiatムde PS Episcop Teodosie Snagoveanul,€“ Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a BucureșŸtilor, ca delegat al Preafericitului Păƒrinte Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
 • In urma unei expertize efectuate s-au constat necesitatea unor ample lucrari de consolidare care au fost executate intre anii 2009-2011, iar pictura murala din interior a fost restaurata in anul 2012 de catre pictorul Albu Gheorghe, lucrari foarte costisitoare, care au fost sponsorizate partial si de Primaria Capitalei si Primaria Sectorului 6 Bucuresti. In aceasta perioada fiind paroh Pr. Gheorghe Lucian si preoti co-slujitori Voinea Marin, Ene Nicolae, Velea Matei si Tutea Ionut.
 • Retarnosirea bisericii a fost oficiata in ziua de 25 noiembrie 2012, cu ocazia serbarii celui de al doilea hram, Sf. M.M. Ecaterina, de catre Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.

Acatist BunaVestire

Icoana zilei